Velkommen til Stenbjerggård Boligselskab

Vi har 335 lejeboliger og 89 hybler. Du har mulighed for i bjælken til højre, at gå videre ind og se mere om vores boliger, bestyrelsen, ejendomskontoret, vedtægter, husorden, dyrehold med mere.


Varmeregnskabet er omdelt dags dato. Eventuelle klager over regnskabet stiles til kundeservice@domea.dk


Drift

Ring 12 34 56 78 hvis der er noget, vi burde få at vide.