Afdelingsbestyrelsen


Stenbjerggård Boligselskabs afdelingsbestyrelse består af 5 personer, der er valgt på afdelingens årlige beboermøde.Bestyrelsen har påtaget sig hvervet som bindeled til beboerne og administrationen.Der er på beboermødet ligeledes valgt 2 suppleanter, som indtræder ved bestyrelses frafald.Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.Valg til afdelingsbestyrelsen finder sted på det årlige beboermøde, som skal afholdes inden udgangen af juni måned.Bestyrelsen holder møde minimum 1 gang om måneden og har kontorvagt hver onsdag på ejendomskontoret, hvor der vil være mulighed for at komme i personlig kontakt med en af bestyrelsesmedlemmerne.Bestyrelsens opgaver fremgår af lov om Boligbyggeri § 15, stk. 6.12.Bestyrelsen samarbejder med AAB afd. 55. omkring helhedsplanen.Bestyrelsen skriver løbende i beboerbladet Sekskanten samt på denne hjemmeside, for at holde beboerne ajour med hvad vi laver.Er der noget man mener vi kan gøre bedre, så skriv til os, vores ønske er, at alle skal være glade for at bo i Stenbjerggård.