Parkering

Der må kun parkeres i opmalede båse.

Der må parkeres på sort parkering i 3 timer ved indstillet urskive i forruden på bilen. 

Der kan rekvireres parkeringstilladelser samt gæstekort til parkering, på ejendomskontoret i ejendomskontorets åbningstid.

Det er blevet besluttet at der kun bliver udleveret to pakeringstilladelser per. lejemål. 

Krav til registrering og udlevering af pakeringstilladelse er som følger:

1. Køretøjet SKAL være registreret til lejemålet

2. Hvis køretøjet er registreret i firma navn skal firmates CVR nr. være registreret på lejemålet.

3. Der skal afleveres en kopi af registreringsattest samt udfyldelse af skema, som skal fornyes hvert år fremadrettet. 

Der udskiftes parkeringstilladelser 1 gang årligt pr. 1. januar. Nye tilladelser kan afhentes på ejendomskontoret fra 1. december. Ejendomskontoret er uden ansvar for manglende afhentning af ny parkeringstilladelse. 

Afdelingen råder over et antal carporte som kan lejes via ejendomskontoret.

Der må ikke parkeres i carporte uden gyldigt parkeringskort.

I forbindelse med ind-og udflytning kan der rekvireres 1 stk. flyttekort til brug for kørsel i boliggaden. Kortet kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden.

I denne forbindelse kan der mod et depositum kr.500,00 lånes en bom nøgle. Depositum returneres ved aflevering af nøglen.


Drift

Ring 12 34 56 78 hvis der er noget, vi burde få at vide.